Guanyadors Beques 2016-17

2016/17 Edició XI

Jurat:

 

Premi Beca Pelegrí Ferrer (Home d’empresa enamorat de la pedagogia. Fundador de Caixes d’Estalvi a Cuba i cofundador del centre Catòlic de Mataró i de Valldemia)

jordiSalaJuarez

Tema: Aplicacions de la realitat augmentada. 

Autor: Jordi Sala Juárez

Tutor: ---

Patrocinador: AMPA VALLDEMIA

logo AMPA

 

 

 

 

 

 

 

 

Últimament la informàtica està aconseguint un gran valor en la nostra societat, tot i així aquesta es veu com una realitat externa a la nostra, amb l’únic propòsit d’emmagatzemar, processar i transmetre dades. Amb el meu treball de recerca el que em plantejo és reorientar el nostre punt de vista sobre què és la informàtica i com aquesta ens pot influenciar a partir d’un concepte poc observat en el món de la tecnologia com és la realitat augmentada.

La realitat augmentada és una molt bona base de la qual parlar, ja que ens aporta un punt de vista general del progrés dins del procés computacional, però el fet més important és que la realitat augmentada no se centra en una realitat externa que es crea segons unes necessitats determinades, sinó que aquesta s’adapta segons les necessitats que capta de l’entorn.

Amb aquestes bases ja establertes només em faltava l’objectiu que volia dur a terme i aquest s’ha centrat en l’adquisició del coneixement a partir de l’observació i interacció d’aquest mitjançant la superposició del món real amb el món virtual on es representa l’element a ensenyar a partir d’un dispositiu mòbil, és a dir, el que ens permet fer la realitat augmentada.

A partir d’aquí, el meu treball se centra per una part, en l’estudi de la visió artificial, que és un camp centrat en l’enteniment per part de l’ordinador del món extern, endinsant-me en l’estudi del seu algoritme de reconeixement més conegut, el “SURF”. Per altra banda, també treballa el desenvolupament d’una aplicació de realitat augmentada on es veuen projectades les meves capacitats de programació, modelatge 3D i edició d’imatge per resoldre unes necessitats segons el camp de coneixement que he decidit englobar i en el qual a partir de les diverses aplicacions realitzades puc observar la seva alta probabilitat dins les diverses branques de coneixement.

Amb aquest treball arribo a la conclusió que la informàtica és i serà una eina revolucionaria en el camp de l’educació i aquesta fusionarà el concepte dels dos mons coneguts com el món virtual i el món real.